ภัตตาคารสามย่านซีฟู้ด (39)

151-159 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ

เมนูอาหาร

ปลา Fish  鱼
กุ้ง Prawn 虾
หมู Pig 猪
ปู
หอย Shellfish 螺 
สัตว์ปีก Poultry 肉
ซุป Soup 汤
ผัก Vegetable  青菜