ภัตตาคารสามย่านซีฟู้ด (39)

151-159 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ